Családsegítő Szolgálat

Értesítjük kedves lakosainkat, hogy a Családsegítő Szolgálat 2011.11.01-je óta az 1993. évi III. szociális törvény alapján hat településen látja el feladatait.

Ezek: Győrújbarát, Gönyű, Abda, Öttevény, Töltéstava, Győrzámoly.
Hetente a területileg illetékes családgondozók fogadóórát tartanak a településeken.

 A szolgálat célja

Győrújbarát Mikrotérség Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatást Ellátó Intézmény területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek és családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.

Szolgáltatásaink:

 - információnyújtás;

- hivatalos ügyek intézésének segítése;

- segítő beavatkozás krízishelyzetekben;

- életvezetési tanácsadás, vagy ennek megszervezése;

- egyének, családok kapcsolatkészségének javítása;

- csoportok, klubok szervezése, vezetése

- adományok gyűjtés és közvetítése.

 Feladataink:

A családsegítő szolgáltatási ellátások teljesítésével (családgondozással), ellátások közvetítésével (szolgáltatás) vagy szervező tevékenységgel (szervezés) biztosítja a szolgálat:

1.   A Családsegítő Szolgálat a megelőző tevékenységek körében:

- a lakosság szociális és mentálhigiénés állapotának nyomon követése;

- a nagyobb számban talált, tömegesebbnek mondható problémák okainak feltárása és  jelzése a hatóság, illetve az Önkormányzat felé;

- olyan hálózat kialakítása (oktatási, egészségügyi intézmények, gondozási központ, társadalmi szervezetek, egyházak, lakosság), amely hálózat tagjai nem csupán jelzik, de aktívan részt vesznek a prevenciós tevékenységekben.

 2.    A Családsegítő Szolgálat az egyének és családok életvezetési képességének megőrzése és az egyének és családok életében jelentkező problémák megszüntetése érdekében:

 - tájékoztatást ad a lehetséges ellátások (szociális, családtámogatási, társadalombiztosítási)  formáiról, a hozzájutás lehetőségeiről;

- szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadást nyújt, szervez;

- családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízisek, konfliktusok megoldását;

- pszichológiai tanácsadást szervez, biztosít;

- programokat szervez (klubfoglalkozás, táboroztatás) a működési területén élő lakosság számára;

- kezdeményezi az önsegítő csoportok megalakulását;

- kapcsolatot tart a településen élő rendszeres szociális segélyben részesülőkkel.

 3.    A családsegítő szolgálat egyéb feladatai:

 

- kezdeményezi az önkormányzat kötelező feladatának nem minősülő ellátás, szolgáltatás helyben történő megszervezését,

- új szociális ellátások bevezetését,

- önkormányzati - elsősorban a szociális szférát érintő - rendeletek előkészítését.

 

 Ügyfélfogadás:

 Ügyfélfogadás helye: Győrzámoly, Polgármesteri Hivatal Győrzámoly, Rákóczi F. u. 45. - IKSZT - Falugazdász Iroda

  • Családgondozó: Péter-Stipsits Katalin

Tel.: 20/ 501-55-56
Email: stipsits.katalin@gyorikisterseg.hu

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő, Kedd:         ügyfélfogadás szünetel

Szerda:       13.00-16.00

Csütörtök:  ügyfélfogadás szünetel

Péntek:         8.00-10.30

  • Pszichológus: Tóth Kata

Te. .: 20/506-1066

Email: toth.kata@gyorikisterseg.hu

Ügyfélfogadás: előzetes telefonos egyeztetés alapján.

 

Családsegítő Szolgálat hozzászólásai

Szólj hozzá

0.041 mp