IKSZT bemutatása

 

Győrzámoly község önkormányzata 2008-ban pályázatot nyújtott be a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely vidékfejlesztési intézkedések keretében, a gazdaság és a vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatásokkal kapcsolódóan meghirdetett „Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT)” cím elnyerésére. A pályázat lényege az volt, hogy olyan közösségi teret kell kialakítani, amiben a község életében fontos helyiségeket lehet elhelyezni.

 

A pályázat pozitív elbírálást nyert, így 2010 őszén megkezdődtek a munkálatok a Polgármesteri Hivatal épületén.

 

Az építkezés 2011 tavaszán fejeződött be, majd május 7-én ünnepélyes keretek között Kozma Imre atya megáldotta és Horváth Gábor polgármester Úr, dr. Torma Viktória jegyzőnővel közösen átadta az épületet.

 

Az IKSZT feladata, hogy változatos információs és közösségi szolgáltatásokat nyújtson a településen élőknek. Egyik legfontosabb funkciója, hogy kiszolgálja a fiatalokat, elsősorban közösségi programok szervezésével, de helyet ad más jellegű rendezvényeknek is. Segíti a helyi lakosok és vállalkozások információhoz jutását, internetes hozzáférést biztosít sokrétű tájékozódáshoz.

 

Településünkön nagyon fontos a kulturális élet fellendítése, a közösségi élet megszervezése. Ahhoz, hogy a fiataljainkat itt tudjuk tartani, biztosítanunk kell számukra egy olyan helyet, ahol lehetőségük van a szabadidő hasznos eltöltésére, a muzeális emlékek bemutatására.

 


Az IKSZT a következő kötelező és opcionális szolgáltatásokat nyújtja:


• egészségfejlesztő programok szervezése, lebonyolítása
• a fiatalok számára: ifjúsági programok szervezése, kézműves foglalkozások, ifjúsági információs pont működtetése, a fiatalok közösségi aktivitásának fejlesztése
• vállalkozókkal való kapcsolattartás
• internet tanítás az idősebbeknek
• közművelődési programok szervezése
• közösségi könyvtár működtetése
• internet hozzáférés biztosítása

 

 

 

 

 

0.03 mp