Szolgáltatások

 Épületünk az alábbi szolgáltatásokkal várja az ide látogatókat:

·         számítógép használat

·         internet hozzáférés

·         kiállítóhely

·         közösség- és rendezvényszervezés

·         multimédia használat

·         számítógépes tanácsadás

 

Az eMagyarország Program bemutatása

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából az eMagyarország Centrum közel 2000 eMagyarország Pont tevékenységét koordinálja az eMagyarország Program keretében. A program a digitális írástudatlanság felszámolásának, a vidék felzárkóztatásának és az e-közigazgatás elterjesztésének egyik legfontosabb hazai megvalósítója. A nemzeti hálózat végpontjain folyó munkát mintegy 1700 kiképzett ügysegéd, úgynevezett eTanácsadó segíti, akik nemcsak összekötő szerepet töltenek be a helyi lakosság és a központ között, de ingyenes szolgáltatásokkal segítik és oktatják is az állampolgárokat a legfontosabb informatikai és közigazgatási ismeretekre.

 

 

Az eMagyarország Program a magyar információs társadalom fejlesztésének stratégiai fontosságú programjaként indult 2003 végén.
A program célja az Internet-elérés kiterjesztése volt az ország teljes területén, főként a kevésbé, vagy egyáltalán nem ellátott területekre (falvak, hátrányos helyzetű települések) fókuszálva. A program hosszú távú céljaként fogalmazódott meg, hogy amíg az állampolgárok jelentős részének otthonában technikai vagy anyagi okokból nincs lehetősége a nagy sávszélességű Internet-hozzáférés kialakítására, addig az ország egész területén elérhető, közösségi Internet-hozzáférési pontok biztosítsák a világháló használatát. Jelenleg közel 2000 közösségi hozzáférési pont (eMagyarország Pont) kezdte el működését túlnyomóan közintézményekben (nyilvános könyvtárak, közművelődési intézmények, önkormányzatok, kórházak, alapítványok, közalapítványok, , illetve kisebb részben gazdálkodó szervezetek stb.).

 

A program első két éve alatt a települések felében sikerült eMagyaroszág pontot létesíteni, amellyel a teljes lakosság 83%-a férhetett hozzá lakóhelyén valamely közösségi internet ponthoz. A közösségi hozzáférési pontok országos hálózatának megteremtésével a program olyan űrt töltött be, ami tisztán piaci viszonyok alapján nem, vagy csak jóval később sikerülhetett volna. A nyilvános közösségi hozzáférési helyek megteremtése mellett a  továbbiakban  az eMagyarország Program célja a személyi segítő szolgáltatás működtetésével egészült ki, hogy növelje a hátrányos helyzetű településeken, illetve a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok körében a számítógép- és internethasználók, ezen keresztül az elektronikus közszolgáltatásokat használók táborát. Az aktív és jól működő eMagyarország pontok fenntartása és támogatása mellett (infrastruktúra) a fókusz a hozzáértés és a minőségi szolgáltatatás biztosítására helyeződött át. A hangsúlyeltolódást nagymértékben indokolja, hogy Magyarországon a felnőtt lakosság közel fele digitálisan írástudatlannak számít, azaz sem számítógépet, se internetet nem használ rendszeresen. A nem használat okai között a materiális indokokkal szemben (magas ár, hozzáférés hiánya) egyre nagyobb szerepet kap az érdektelenség és a hozzáértés hiánya. A Program feladata az eMagyarország Pontok, az eTanácsadó Hálózat működtetésén, illetve a pályázati lehetőségeken keresztül a digitális írástudatlanság csökkentése, az esélyegyenlőség javítása, az érintett lakosság információs társadalomba való integrálása.

 

0.029 mp